Publisert oktober 2017

Større blødning etter fødsel

En kvinne var gjennom en fødsel. Etter at barnet var kommet ut satt livmorkaken fast. For å løsne denne måtte kvinnen fjerne den på operasjonsstuen. På grunn av blødning ble det iverksatt flere tiltak etter prosedyre. Til tross for dette fikk kvinnen en blødning på ca. 2000 ml.

Hendelsen er en kjent komplikasjon som ble korrekt håndtert.