Publisert oktober 2017

Større blødning etter operasjon

En pasient hadde vært gjennom en operasjon i mage-tarm-området og reist hjem dagen etter. Etter få dager ble pasienten akutt innlagt med spørsmål om blødning. Det ble gjennomført en ny operasjon, og ved denne ble det funnet ca. 1,5 liter blod i området det hadde vært operert i. Det var ikke en pågående blødning. Årsaken til blødningen skyldes trolig doseringen av blodfortynnende medikamenter som pasienten benyttet for en hjertelidelse.

Etter hendelsen er det laget ny retningslinje for dosering av blodfortynnende medikamenter i forbindelse med operasjon.