Publisert oktober 2017

Tarmoperasjon medførte nye operasjoner

En pasient ble operert for kreft i tarmen. Pasienten hadde vært gjennom flere tarmoperasjoner tidligere, noe som hadde ført til sammenvoksinger mellom tarmene og derav vanskelige forhold for kirurgen. Komplikasjoner under operasjonen førte til at pasienten måtte gjennom flere operasjoner og fikk dermed et langt sykehusopphold. Risikoen for komplikasjoner var kjent, men grunnet alvorlighetsgraden av sykdommen måtte operasjonen gjennomføres.

Hendelsen er tatt opp internt i seksjonen.