Publisert september 2017

Tarmslyng etter operasjon der livmor var fjernet

En kvinne ble operert for å fjerne livmoren. Operasjonen gikk komplikasjonsfritt og kvinnen reiste hjem. Etter cirka en uke ble kvinnen innlagt på nytt med tarmslyng og ny operasjon var nødvendig. Det ble da funnet rest av en tråd brukt ved forrige inngrep. Tråden hadde festet seg til tarmen slik at den ble avklemt. Tråden ble fjernet og tarmene la seg riktig på plass.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.