Publisert februar 2017

Teknisk svikt på måleinstrument

​En pasient til preoperativ vurdering ble rutinemessig sendt hjem før alle prøvesvar var klare. Svar på blodprøvene ble forsinket grunnet teknisk svikt på måleinstrumentet. Svarene var klar dagen etter og pasienten ble på ny innkalt til vurdering.

Den tekniske svikten er sjelden og hendelsen ble fulgt opp etter rutinene. Hendelsen har ikke avdekket behov for å sette i gang forebyggende tiltak.