Publisert september 2017

To kvinner fikk påvist overfylt urinblære etter fødselen

Pasientsikkerhetsutvalget behandlet i desember to saker hvor kvinner fikk påvist overfylt urinblære etter fødselen. Ved hjelp av urinkateter ble blæren tømt for mer enn 1000 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på blæren. Kvinnene ble fulgt opp i etterkant.

Prosedyre for overvåking av urinproduksjon etter fødsel ble ikke fulgt i disse tilfellene. Seksjonen kartlegger systematisk tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens.