Tok blodfortynnende medikament før inngrep

​En pasient var gjennom et inngrep i blodårene for å bedre blodsirkulasjonen. Pasienten brukte et  blodfortynnende medikament og hadde også tatt dette behandlingsdagen. For å unngå blødning skulle pasienten ha sluttet med medikamentet dagen før, noe pasienten ikke hadde fått beskjed om. Behandlingen ble gjennomført, men pasienten overvåket ekstra med tanke på blødning. Pasienten fikk ingen komplikasjoner.

Rutinene for denne pasientgruppen gjennomgås for å unngå tilsvarende hendelser.