Publisert oktober 2017

Trykksår ble større til tross for tiltak

Ved innleggelse ble det observert at pasienten hadde et trykksår på setet. Det ble iverksatt flere tiltak for å forebygge dette, men til tross for dette ble trykksåret likevel større.  Pasienten var alvorlig syk med nedsatt sirkulasjon, noe som bidrar til at det er vanskelig å reversere et allerede oppstått trykksår.

Sykehuset har prosedyrer og rutiner for forebygging og oppfølging av trykksår.