Publisert oktober 2017

Trykksår hos intensivpasient

En intensivpasient fikk under oppholdet et trykksår på setet. For å forebygge trykksår ble det iverksatt flere tiltak. Til tross for dette fikk pasienten et sår.

Intensivpasienter er utsatt for trykksår og seksjonen har stort fokus på å forebygge dette.