Publisert oktober 2017

Trykksår på setet under sykehusopphold

En alvorlig kreftsyk pasient ble innlagt på grunn av komplikasjoner som følge av sykdommen. Grunnet plassproblemer ble pasienten flyttet mellom flere poster. Under oppholdet fikk pasienten trykksår på setet. Dette ble ikke tilstrekkelig fulgt opp. Årsaken var manglende informasjonsutveksling og dokumentasjon, til tross for at sykehuset har gode prosedyrer for dette.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell på de aktuelle postene.