Publisert oktober 2017

Utsatt operasjon for lårhalsbrudd

En pasient var innlagt for lårhalsbrudd og skulle bli operert senere på dagen. På grunn av kommunikasjonssvikt mellom lege og sykepleier hadde pasienten fått mat, og kunne derfor ikke få gjennomført operasjonen som planlagt. Operasjonen måtte derfor gjennomføres dagen etter. Ventetid på 1,5 til 2 døgn før operasjon har vist sammenheng med dårligere resultater.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell.