Praksisnytt

Økning i elektiv drift

Sykehuset i Vestfold har nå justert ned beredskapsnivået til grønn beredskap.  De fleste poliklinikker ved SiV starter opp igjen i redusert drift fra uke 18. Vi vil gradvis øke kapasitet opp mot, men ikke helt som normalt i løpet av noen uker. Pasienter som har fått utsatt time vil bli kontaktet for ny timeavtale.

operasjonssal

Økning i elektiv drift må kontinuerlig ses i sammenheng med situasjonen for Covid-19 pandemien. Vi vil derfor kanskje måtte redusere elektiv drift igjen på kort varsel. Pasienter vil da få ny melding fra SiV.

SiV ber om forståelse for den uforutsigbare situasjonen som vi alle er i med dagens situasjon med Covid-19 pandemi. SiV vil gjøre alt det vi kan innenfor beredskapsbegrensinger for å gi elektive tilbud til våre pasienter.