HELSENORGE
Ny analyse ved Sentrallaboratoriet

Kalprotektin i feces

Fra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin.

kalprotektinrør
Fecesrør til forsendelse og analysering av kalprotektin.

Kalprotektin er en markør for tarminflammasjon og analysen kan bestilles ved utredning av pasienter der man mistenker inflammatorisk tarmsykdom og ved kontroll av pasienter med kjent inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt).

Voksne og barn over 3 år har normalt verdier lavere enn 50 mg/kg og ved fravær av alarmsymptomer (kreftmistanke, for eksempel vekttap eller tarmblødning) kan man utelukke inflammatorisk tarmsykdom med høy sannsynlighet ved kalprotektinverdier under 50 mg/kg - og kan vanligvis avstå fra koloskopi. 

Moderat forhøyede verdier kan være forenlig både med inflammatorisk tarmsykdom og annen organisk sykdom i mage-tarm-trakten som cancer ventriculi, cancer coli, kolorektale polypper og divertikulitt.

Barn under 3 år har høyere verdier og flagges etter egne referanseområder. Ulike metoder gir litt forskjellige nivåer og det er derfor viktig å sende prøven til ett laboratorium ved oppfølging av pasienter under behandling.

Feilkilder:

Behandling med NSAIDs kan gi falskt for høye verdier. Luftveisinfeksjoner og blødninger fra tarmen kan også medføre lett forhøyede verdier.

Metode

Vi analyserer kalprotektin ved hjelp av en ELISA-metode med reagenser fra Calpro. Feces overføres av pasienten til spesialrør, såkalte Calpro-rør (se bilde under, brukerveiledning medfølger), eventuelt sendes avføringsprøven i en universalcontainer uten tilsetning.

Spesialrør

Spesialrørene kan bestilles på vanlig måte på fra vår nettside og skal oppbevares i kjøleskap før prøvetakning. Dersom du bruker en gammel papirrekvisisjon for Sentrallaboratoriet, må analysen påføres under «andre analyser».

Bestill prøvetakingsutstyr

Dersom du bruker en gammel papirrekvisisjon, må analysen påføres under «andre analyser». Hvis du bestiller både kalprotektin og blodprøver på samme pasient, bør kalprotektin bestilles separat hvis den ikke leveres sammen med blodprøvene.