20 januar innføres dialogmelding legekontor-helseforetak

Dialogmelding legekontor-helseforetak innføres mandag 20.januar 2020. Da blir det mulig å kommunisere med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark via dialogmeldinger. 20.januar kan altså fastleger og ansatte på sykehuset kommunisere direkte elektronisk via EPJ.

leger foran PC

Vi håper dialogmeldingene kan være et verktøy for å koordinere og samordne god behandling.

Det skal ikke være nødvendig å gjøre noen endringer på legekontoret for at dette skal komme i orden. Imidlertid vil vi anbefale å lese brukerveiledning for ditt journalsystem før det tas i bruk:

Gå til informasjonsside om dialogmelding legekontor-helseforetak med brukerveiledningene.

Om du har behov for mer informasjon, kontakt gjerne praksiskonsulent på e-post: bror.olav.havardsrud@siv.no.