HELSENORGE
Praksisnytt

24. september er den internasjonale FH-dagen

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig tilstand som gir høyt LDL-kolesterol fra første leveår, og det er estimert at 1 av 200-300 personer i Norge har FH.

lege og pasient
I Norge er nå over 9000 personer diagnostisert med FH, men det er fortsatt inntil 16 000 personer som kan ha FH uten å vite om det. 

Ubehandlet kan FH typisk gi hjerteinfarkt i 40-50 års alder og 15-20 års redusert levetid. God behandling finnes (kost- og livsstilsråd og kolesterolsenkende medikamenter).

Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, vil man dermed redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. 


Vårt motto er derfor – Hjelp oss å finne alle!

Gentest for FH bør vurderes ved ubehandlet totalkolesterol over: 
  • ​6 mmol/L hos personer under 20 år 
  • 7 mmol/L hos personer mellom 20-40 år 
  • 8 mmol/L hos personer over 40 år

Mer informasjon finner du på www.nktforfh.no​