HELSENORGE
Praksisnytt

ADHD henvises til DPS

Henvisninger med spørsmål om ADHD skal sendes til DPS. Basistilbudet for utredning og behandling for voksne med ADHD gjøres ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og tilbys på poliklinikk allmennpsykiatri sør, DPS Vestfold. Henvisning sendes til ny felles henvisningsadresse for DPS Vestfold.

Mann som sykler

​Utredningen omfatter som tidligere differensialdiagnostisk kartlegging og sannsynliggjøring av ADHD i nåtid.  Det nye er at behandlere på DPS nå stiller diagnosen ADHD i voksen alder, og igangsetter basisbehandling, herunder igangsetter medikasjon (Ritalin kapsel). 

ADHD-diagnosen stilles på bakgrunn av innhentet informasjon om mulige ADHD-symptomer i barnealder og skolegang, foreldreopplysninger, selvutfyllingsskjema (WURS og ASRS) og intervju (DIVA 2.0), og at de ADHD-liknende symptomene ikke er bedre forklart ved annen psykisk lidelse (kartlegging med SCL-90R og MINI, samt AUDIT). Det er viktig at fastlegens henvisning inneholder en somatisk avklaring med relevante prøvesvar.

Pasienter med avklart diagnose vil bli vurdert henvist fra DPS Vestfold til ADHD-poliklinikken på psykiatrisk fylkesavdeling (PFA) ved tilfeller med terapiresistens eller intoleranse på vanlig ADHD-medikasjon.

Les om ADHD her