Praksisnytt

Alle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskurs

Kursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad!

illustrasjonsbilde fra lungeseksjonen

Er pasienten motivert for livsstilsendringer samt er oppegående det meste av døgnet (WHO funksjonsstatus 0-2) kan han/hun henvises til vårt lungerehabiliteringskurs. Det holdes kurs forløpende med grupper på opptil 18 pasienter. Kurssted er lungepoliklinikken ved SiV-Tønsberg hver mandag og torsdag klokken 12 – 15 over en periode på seks uker.

Deltagerne på kurset får veiledning av fysioterapeut, lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut og brukerorganisasjoner. Det er fokus på trening, kosthold, medikamenter, røykeslutt og hvordan best mulig leve med lungesykdom.
 
Vi har et godt tilbud og fornøyde pasienter!

Send en kort henvisning til lungeavdelingen, merkes «lungerehabilitering». Her bør opplyses om aktuell lungesykdom og relevant komorbiditet samt siste spirometriverdier.

Se mer informasjon på www.siv.no/lungerehabilitering