HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

AMK Vestfold Telemark innfører nye telefonnummer

I forbindelse med innføring av nytt nødnett skifter akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Vestfold Telemark til nye telefonnummer.

​Fargekodene indikerer hvilken rekkefølge samtalene blir prioritert og besvart. For at AMK skal kunne håndtere alle anrop effektivt og etter riktig prioritet, er det viktig at rekvirent setter seg inn i hvilke telefonkøer som skal benyttes.

Ved spørsmål, kontakt systemansvarlig: Helge Sandstå, tlf. 92 03 72 09
helge.sandsta@siv.no.

Vi ber dere endre telefonsystemer og lister slik at følgende nummer benyttes fra 3. september 2015:

Kønavn: 113

Beskrivelse av telefonkø: Medisinsk nødtelefon​.
Telefonnummer: 113​.

​Kønavn: Ambulansebestilling

​Beskrivelse av telefonkø: Bestilling av ambulanse fra helseinstitusjoner, leger, legevakt og akuttmottak. ​
Telefonnummer: 33 72 76 80.

​Kønavn: Generell

​Beskrivelse av telefonkø: Generelle og administrative samtaler.
Telefonnummer: ​33 72 76 00.