HELSENORGE
Praksisnytt

Analyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelig

Sykehuset Innlandet som drifter vår analyseoversikt ble utsatt for et dataangrep. Analyseoversikten samt deler av laboratoriehåndbøkene til SiV er som følge av det fortsatt ikke tilgjengelig.  Det er usikkert når vi får denne tjenesten tilbake i drift.

laboratorie

Ved behov for informasjon om analyser, prøvetaking etc.  kan laboratorierådgivere SiV kontaktes på telefon 909 63669 eller e-post brukerkontakt.lab@siv.no

Prosedyrer på siv.no også utilgjengelig

På grunn av det samme dataangrepet er også prosedyrer som er lenket opp til siv.no dessverre ikke tilgjengelig fra Internett. Forhåpentligvis er prosedyrene våre igjen tilgjengelige på siv.no i løpet av uke 39.