Helsenorge
Praksisnytt

Anbefalte analysepakker for kliniske problemstillinger

Noklus har utarbeidet anbefalinger om analysepakker for laboratoriebruk ved enkelte medisinske problemstillinger. Hensikten er å bidra til faglig kvalitetssikret utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig rekvirering.

Blodprøver

Analysepakkene er ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke bør utelates ved en gitt problemstilling.

Sykehuset i Vestfold har nå opprettet fast definerte «IHR-pakker» basert på disse anbefalingene. Legekontor som benytter IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering) vil finne disse øverst under fanene «Grupper». Disse vil bli hetende «SiV NOKLUS» med etter følgende problemstillinger.

Det er laget slike NOKLUS-anbefalinger for

  • demens/kognitiv svikt,
  • diabetes årskontroll,
  • Hypertensjon utredning,
  • Hypertensjon årskontroll,
  • overvekt utredning,
  • og «ung, trett, slapp».


Dette er analysepakker basert på NOKLUS-anbefalinger og de kan da ikke tilpasses det enkelte legekontor. Det minsker fleksibiliteten, men er en fordel med tanke på at sykehuset da automatisk vil oppdatere disse ved endringer i anbefalinger eller endring av analyser.

I tillegg har vi opprettet «Overvekt etter operasjon» slik dette anbefales fra senter for sykelig overvekt, og en pakke kalt «Pakkeforløp psykisk helse» - se egen informasjon om denne.

Bilde med oversikt over de ulike analysepakkene

Slik listes de ulike analysepakkene i IHR

Analysepakkene er veiledende anbefalinger, og rekvirent vil måtte vurdere indikasjon og eventuelt justere rekvireringen i det enkelte tilfellet ut fra pasients alder, kjønn, sykehistorie, symptomer og kliniske funn. Siden dette er faglige analyseanbefalinger er det også inkludert prøver som mange legekontor analyserer på eget laboratorium. Disse er det da naturlig å fjerne ved rekvireringen.

Tilbakemeldinger

Kom gjerne med tilbakemeldinger til PKO Geir Fredborg, eller laboratorierådgiver Toril Holmøy Svendsen