HELSENORGE
Praksisnytt

Antibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøte

Praksiskonsulentene ved SiV inviterer til samhandlingsmøte onsdag
1. november 2017 kl. 18-21, auditoriet SiV. Hovedtema blir antibiotikaresistens.

bakterier

​Antibiotikaresistens tar livet av 25 000 mennesker i Europa hvert år.
Kampen mot antibiotikaresistens er i gang. Regjeringen har iverksatt
«Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020». Vi er nå halvveis i
denne perioden og Sykehuset i Vestfold er godt i gang med dette arbeidet.

Landssnittet for antibiotikaresepter i 2015 var 381 resepter per 1000 innbyggere per år. Vestfold lå på 412, og var det tredje dårligste fylket. Spriket var fra 320 i Troms til 438 i Østfold. Regjeringen har som mål å redusere antall resepter til 250 per 1000 innbyggere innen 2020.

Det er store forskjeller også innad i kommunene i Vestfold, der spriket lå
fra 367 til 501. Hvordan er det i din kommune? I din praksis?

Primærhelsetjenesten står for 90% av foreskrevet antibiotika. Kom og lær mer om riktig bruk av antibiotika. Vi har invitert foregangspersoner
innen antibiotikabruk i både primærhelsetjenesten og i  spesialisthelsetjenesten.

Hvordan kan vi sammen unngå utvikling av resistente bakterier?

Se mer informasjon om høstens samhandlingsmøte her