HELSENORGE
Praksisnytt

Antikoagulasjon ved dagkirurgi

Pasienter som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset i Vestfold får brosjyren «Velkommen til dagkirurgisk behandling». I brosjyren er det informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg til antikoagulantia preoperativt.

utdrag fra brosjyren

Fastelgen blir som regel ikke involvert i dette, men det kan være nyttig å kjenne til retningslinjene og hvilken informasjon pasientene får.

Der indikasjonen for marevanbruk er mekanisk hjerteklaff eller trombose/
emboli <6 måneder i forveien gjelder spesielle retningslinjer. Her blir pasienten bedt om å kontakte fastlege forINR-målinger. INR bør operasjonsdagen ligge mellom 1,8 – 2,2.

Vurdering av postoperativ tromboseprofylakse, og tid for oppstart av antikoagulantia, vil styres av sykehuset.