HELSENORGE

Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøver

Fra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA . Da dette er et nytt analyseprinsipp kan man ikke uten videre sammenligne tallverdier fra gammel og ny test. Ta eventuelt kontakt med laboratoriet ved spørsmål i denne forbindelse.

Blodprøveglass
Illustrasjonsbilde, Morten Rakke

​Dette medfører ingen endring ved rekvirering. Man rekvirerer ANA som tidligere, både ved elektronisk rekvirering og ved papirrekvisisjon.

ANA rekvireres når det er mistanke om en systemisk bindevevssykdom. Ved rekvirering av ANA vil det bli undersøkt på anti-ekstraherbare nukleære antigen, ENA (anti-SSA/SSB/Scl-70/Jo-1/RNP/Sm/Centromere) og anti-dobbeltstrenget DNA/nativt-DNA (anti-dsDNA).

Anti-ENA kan sees ved systemsykdommer som Sjøgrens syndrom, sclerodermi, polymyositt og Systemisk Lupus Erytematosus(SLE).
Anti-dsDNA sees spesielt ved SLE.

Ved mistanke om Revmatoid artritt anbefales det at det rekvireres undersøkelse på antistoff mot syklisk citrullinert peptid, anti-CCP som har høy spesifisitet for denne sykdommen. Ca 70% av pasienter med RA har antistoff mot CCP. Spesifisiteten er ca 95%.  Ved rekvirering av anti-CCP utføres parallelt undersøkelse på revmatoid faktor, RF-IgM.

Anti-nøytrofilt cytoplasma –antistoff ,ANCA (Proteinase 3,PR3 og myeloperoksidase,MPO) rekvireres kun når det er mistanke om en autoimmun vaskulitt/vaskulitt i små/mellomstore kar.  Positive funn på anti-PR3/anti-MPO ringes rekvirent og sendes Oslo universitetssykehus for referanseundersøkelse.