HELSENORGE

Avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark

Avdeling for arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark er en av to arbeidsmedisinske avdelinger i Helse Sør-Øst og er en regionsavdeling for Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder. Avdelingen har blant annet ansatt spesialister i arbeidsmedisin, yrkeshygienikere og statistiker.

​Avdelingen utfører pasientutredninger med tanke på arbeidsrelaterte årsaker til sykdom, primært i forhold til fysiske-, kjemiske- og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. De vanligste tilstandene som henvises til oss er astma, kols, lungekreft (og andre kreftformer), vibrasjonsskader, løsemiddelskader og andre nevrotoksiske skader og hudlidelser.

Andre viktige oppgaver er utdanning av spesialister i arbeidsmedisin, og informasjon og rådgivning. Forskning er også en sentral oppgave og avdelingen er involvert i fl ere forskningsprosjekter. For tiden er prosjektet astma i Telemark vårt hovedprosjekt.

Se mer informasjon om avdelingen våre nettsider: www.sthf.no/arbeidsmedisin

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon 35 00 31 17.

Wenche Røysted,
overlege, avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark
wenroe@sthf.no