HELSENORGE
Praksisnytt

Avvikling av papirsvar

Fra 15. juni 2017 avvikler laboratoriene, fysio- og ergoterapiavdelingen og radiologisk avdeling utsendelse av papirutskrifter for de som samtidig mottar elektroniske svar. De som kun mottar papirsvar i dag påvirkes ikke av denne endringen.

Helsepersonell foran PC

Prøvesvar og sammenfatninger blir sendt elektronisk til de fleste legekontor, kommuner og institusjoner i Vestfold. Likevel mottar mange i tillegg papirkopi av svarene. Dette gjelder elektroniske svar fra følgende avdelinger: 

  • Sentrallaboratoriet 
  • Mikrobiologisk avdeling
  • Patologiavdelingen
  • Radiologisk avdeling i Larvik og Tønsberg
  • Brystsenteret
  • Nukleærmedisinsk seksjon
  • Fysio- og ergoterapiavdelingen

Dersom legekontorets/institusjonens journalsystem ikke sender teknisk bekreftelse på mottatt svar (applikasjonskvittering) innen en gitt tid, vil avdelingen sende en papirutskrift av svaret.

Unntak der papirsvar fortsatt sendes

  • Blodbanken (svangerskapsprøver): Blodbanken (svangerskapsprøver): Sender fortsatt svar kun på papir. Det er håp om å kunne sende disse elektronisk i løpet av 2017

  • Patologiavdelingen: obduksjonssvar

  • Svar som inneholder vedlegg (hovedsakelig patologiavdelingen)

Forutsetningen for å motta elektroniske svar fordrer at legekontoret/institusjonen er registrert i Norsk Helsenetts adresseregister. I tillegg må journalsystemet støtte elektronisk meldingsutveksling. Legekontor/institusjoner som fortsatt ønsker å motta papirsvar i tillegg til elektroniske svar kan sende e-post til brukerkontakt.lab@siv.no eller mobil 909 63 669. Det er også mulig å kontakte avdelingene direkte.