HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Bakteriell vaginose og Gardnerella vaginalis

Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr ikke lenger dyrkning av Gardnerella vaginalis fra underlivsprøver som en del av den ordinære rutinediagnostikken.

Gardnerella vaginalis er assosiert med bakteriell vaginose (BV), men kan også påvises hos 30-70 % av friske kvinner. BV har en kompleks patofysiologi som også assosieres med multiple andre mikrober utover Gardnerella vaginalis.

Det har i lang tid vært konsensus om at diagnostikken av bakteriell vaginose ikke skal basere seg på dyrkning, men på bruk av Amsels kriterier (1. Tyntflytende, grålig homogen utflod. 2. pH > 4,5. 3. Positive sniff test (fiskelukt ved applikasjon av 1 dråpe 10 % kalilut til utflod på objektglass pga frigjøring av aminer). 4. Minst 20 % clueceller på vått (saltvanns-)preparat). Mikrobiologisk avdeling SiV har likevel frem til nå utført dyrkning på Gardnerella vaginalis grunnet ønske fra flere rekvirenter. På grunnlag av faglige vurderinger og omlegging av metodikken ved laboratoriet, vil vi ikke lenger kunne tilby dyrkning av Gardnerella vaginalis i rutinediagnostikken.

Veileder i gynekologi fra 2015, veileder i fødselshjelp fra 2014, strategirapport for underlivsinfeksjoner fra 2010, UpToDate og BMJ BestPractice er alle tydelige på at dyrkning ikke har noen plass i diagnostikken ved BV. Ved indikasjon for mikrobiologisk diagnostikk ved underlivsinfeksjoner, bør denne rettes mot differensialdiagnoser slik som Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og gonokokker.

Etter særskilt vurdering har vi mulighet for spesialtilpassede medier som muliggjør dyrkning av Gardnerella vaginalis. Dette vil kun være aktuelt på spesiell indikasjon (for eksempel dyrkning av placenta ved manifest/mistenkt infeksjon, premature rier/prematur fødsel med mulig infeksjonsårsak, eller intrauterin fosterdød), og rekvirent bes da spesifikt opplyse om dette på rekvisisjonen og bestille slik dyrkning.

Denne endrede prosedyren gjelder fra 4. april 2016.