HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Barn - hvem gjør hva?

​Barneavdelingen

Sykdommer hos barn under 16 år som ikke dekkes av tilbudene under.

  • Leger kan henvise.

Kirurgi-/øre-nese-hals-/øye-problematikk

Direkte til fagavdelingen uavhengig av alder.

  • Lege henviser.

BUPA barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år og deres familier som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske problemer, for eksempel ADHD, relasjonsskade, traumer etc. hos barn med antatt normal kognisjon.

  • Lege eller leder ved barneverntjenesten kan henvise. Aldersgruppen
    0-18 år.

Habiliteringssenteret på Solvang

Utredning av psykisk og fysisk utviklingshemmede barn der man mistenker motoriske og språklige vansker. Jobber tverrfaglig om pasienter hvor ofte flere kommunale instanser allerede er involvert. 0-16 år, men egen avdeling for voksne også.

  • Lege må stå som henviser. Ønsker kopi av lokale rapporter fra fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) etc.

Glenne regionale senter for autisme

Har utredning, diagnostikk og behandling av forstyrrelser i autismespekteret som sine hovedoppgaver. For oss i Vestfold fungerer
Glenne både som lokalt og regionalt senter.

  • Fastleger, barnevernledere og OFA (overordnet faglig ansvarlig i kapittel 9 -saker der autisme er aktuelt) kan henvise. Både barn og voksne.

Kari Wessel Larsen, praksiskonsulent
kari.wessel.larsen@siv.no