Helsenorge
Praksisnytt

Barne- og ungdomsseksjonen har hevet aldersgrensen

Barne- og ungdomsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har hevet aldersgrensen fra 16 til 18 år i 2019.
Det har vært en trinnvis prosess gjennom året så langt. Først ble aldersgrensen hevet ved poliklinikken og deretter for innleggelser fra 1. mai.

barn og ungdom ser i kamera

Alle barn og unge under 18 år med pediatriske, medisinske, neurologiske og reumatologiske
tilstander er nå velkomne til barne- og ungdomsseksjonen.

Gynekologiske tilstander etter menarke rettes til gynekologisk seksjon.
Det vil være enkelte problemstillinger der det innad ved SiV blir funnet mer hensiktsmessig å gi tilbud
ved seksjoner for voksne, men det avgjøres internt på sykehuset.

Ved behov for innleggelser skal det alltid meldes telefonisk direkte til vakthavende barnelege.