praksisnytt

Behandlingstilbud: e-mestring alkohol

Sykehuset i Vestfold tilbyr et veiledet internettbasert behandlingsprogram for de som ønsker å redusere inntak av alkohol. Det er ikke basert på henvisning.

Merethe Semb English, Klinisk sosionom og behandler i pilotprosjektet e-mestring alkohol,
Publisert 08.04.2022
Mann på benk
Illustrasjonsbilde
Aktuelle kandidater tar selv kontakt ved å sende navn og telefonnummer til emestring@siv.no

Les mer om programmet her:  eMestring alkohol - Sykehuset i Vestfold (siv.no)​

Behandlingen går over 8-12 uker hvor det fokuseres på selvhjelpsmoduler, oppgaveløsning og ukentlig kontakt med terapeut via internett. Sykehuset i Vestfold ønsker å rekruttere flere pasienter. Det er grunn til å tro at det er mange potensielle pasienter som kan rekrutteres fra fastleger. 

Klinisk sosionom og behandler i pilotprosjektet e-mestring alkohol, Merethe Semb English ved avdeling rus og avhengighet sier at det bør bli mer åpenhet rundt temaet, og det er viktig at helsepersonell skal tørre å snakke om alkoholbruk med pasientene. «De må våge å spørre», sier hun. 

Semb English sier at da de rekrutterte til pilotprosjektet i 2020 fikk de en vanvittig pågang. De ønsket seg 30 pasienter, men på under to uker meldte 70 seg på. Likevel må tilbudet markedsføres, både hos fastleger og førstelinjetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten og ute i befolkningen. 

Resultatene fra pilotprosjektet er ennå ikke offentliggjort. Helse Bergen forsker for tiden på dataene, men pilotstudien har vist at deltakerne fant programmet nyttig og det bidro til å redusere alkoholforbruk. Det å slippe å møte opp på en poliklinikk samt fleksibiliteten som ligger i bruken av programmet ble sett på som viktige fortrinn.