Praksisnytt

Beintetthetsmåling

Nukleærmedisinsk seksjon har gjennom ca. 10 år uført beintetthetsmåling med DXA og drevet en begrenset osteoporosepoliklinikk.

Eldre dame i skogen

​Grunnet kapasitetsproblemer har ventetiden for undersøkelse vært voksende og er nå uakseptabelt lang, pr. i dag åtte måneder.

Betanien Hospital i Skien utfører også beintetthetsmåling med DXA og har
ledig kapasitet. Ventetiden ved SiV gir grunnlag for å anbefale at primærhenvisninger sendes dit.

Vi vil imidlertid anbefale at pasienter som henvises for responsevaluering av behandling, eller av annen årsak tidligere har vært til DXA ved SiV, fortsatt henvises til SiV. Årsaken er at sammenligning med tidligere undersøkelse bør foretas på samme DXA-maskin.

Pr. i dag har vi ca. 650 henvisninger der pasienten ennå ikke har fått tildelt
time til DXA. Henvisninger til førstegangsundersøkelse vil bli oversendt
Betanien Hospital for å redusere køen. Betanien Hospital vil i sitt innkallingsbrev orientere pasienten om hvorfor undersøkelsen foregår der og ikke ved Sykehuset i Vestfold.