Blodprøvesvar fra nyrepoliklinikken

Fastlegene får automatisk svar på prøver som er rekvirert av nyrepoliklinikken. Det har vært litt uklarhet i ansvarsforholdet rundt dette.

Illustrasjonsbilde av blodprøve

Nyreseksjonen presiserer derfor at fastlegene kun er kopimottakere for oversiktens skyld. Prøver rekvirert av nyrepoliklinikken er helt og fullt vårt ansvar, med mindre vi spesifikt anmoder fastlegen om å iverksette tiltak.

Alle prøver blir rekvirert av og signert ut av en av legene ved poliklinikken, også når pasientene har time hos spesialsykepleier.