HELSENORGE
Praksisnytt

Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift

Grunnet tekniske problemer er Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift.

reagensrør

Prøver til Borreliaserologi vil derfor nå kun analyseres for IgG.