Praksisnytt

Bytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson. 

to som er ute og går

LAR-behandler vil i løpet av høsten kontakte pasienter og gi informasjon om dette. Der det vurderes unntak av bytte vil LAR sende melding til fastlegen.
For mer informasjon benytt følgende link: