HELSENORGE
Praksisnytt

Den gode henvisning – med diagnoseutfordringer

Sykehuset mottar 5000-6000 henvisninger hver måned. Disse mottas av sykehusets dokumentseksjon, som videresender dem til aktuell avdeling. 

behandler og pasient
Nesten alle henvisningene inneholder flere henvisningsdiagnoser enn den som er mest aktuell som henvisningsårsak. Og visningen av diagnoser på sykehuset sorterer ikke entydig ut fra det henviser har markert som hoveddiagnose eller satt øverst i diagnosefeltet. Det skaper utfordringer i forhold til å sortere henvisningen til rett mottaker. 

Viktig med bevisst bruk av henvisningsdiagnoser​​

Alle diagnosene som er skrevet som henvisningsdiagnose vil også følge pasienten i hele forløpet på sykehuset, og derfor må man slik det er i dag manuelt fjerne diagnoser som ikke er relevante etter nøye gjennomlesning av henvisningen når den kommer inn på sykehuset. Så for en raskest mulig og mest presis pasientflyten inn til sykehuset, er det viktig med en bevisst bruk av henvisningsdiagnoser. 

Oftest vil det være mest hensiktsmessig at det er én henvisningsdiagnose, og at andre aktuelle diagnoser er belyst i tidligere sykdommer eller i henvisningsteksten. Diagnoser i diagnosefeltet bør gjenspeile henvisningsårsaken.