HELSENORGE
Praksisnytt

Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheter

Fastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.

Eldre dame og ung jente i skogen

​Dersom sykehusleger gir tilstrekkelige opplysninger i epikriser vil det gjøre at behovet for konkrete spesialistvurderinger kun for førerkortvurdering reduseres. Her har fastleger og sykehusleger felles interesse.

Fastleger erfarer også at det er utfordrende faglige vurderinger.

  • Hvordan vurderer vi synkoper?
  • Når må vi ha fornyet spesialistvurdering?
  • Hvem tar ansvar for å ta opp spørsmål om førerkort etter sykehusopphold?
  • Når er fastlege relevant spesialist?

På samhandlingsmøtet 22. mars kl. 18-21 vil fylkeslege og representanter for avdelingene bidra med å belyse disse utfordringene gjennom aktuelle kasuistikker.  

Etter et halvt år med ny forskrift har vi alle erfaringer for hva som har fungert, og hvor det bør forbedres. Kom gjerne med innspill til pko@siv.no i forkant om problemområder dere ønsker skal bli tatt opp på møtet.