HELSENORGE

Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjon

Pasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c. HbA1c skal ikke være eldre enn tre måneder ved operasjonsdato.

Operasjonssal

​For å unngå forsinkelse av operasjoner ønsker ortopedisk seksjon at fastlegene hjelper til med dette ved henvisning.

Pasienter med HbA1c over 8,5 ved henvisning vil som konsekvens bli sendt til endokrinologisk poliklinikk for behandling, og de vil eventuelt også få en utsettelse av operasjonsdato.