HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Diagnostikk av kjønnssykdommer

- Våren 2012 tok mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold i bruk en ny og meget sensitiv molekylær metode for påvisning av genital klamydiainfeksjon. Denne metoden kan samtidig påvise gonoré-bakterien med samme høye grad av sensitivitet, men vi har hittil satt denne funksjonen inaktiv, forteller Nils Grude som er avdelingsoverlege PhD ved mikrobiologisk avdeling.

​Ved flere andre mikrobiologiske laboratorier i landet er denne prosedyren etablert der påvisning av C. trachomatis og N. gonorrhoeae utføres samtidig i samme prøvemateriale. Eksempelvis ble det ved mikrobiologisk avdeling i Drammen med denne metoden i perioden november 2013 til oktober 2014 påvist gonokokk hos 18 pasienter.

Forekomsten av gonoré er meget lav, antatt under 20 tilfelle per år i vårt område. Vi må anta at ved ny og forbedret metode vil flere med lavgradige symptomer kunne påvises og behandles. Et positivt funn skal bekreftes med en konfirmerende PCR (polymerase kjedereaksjon) i tillegg til at det bes om ny prøve både til repetert PCR-analyse og dyrkning med resistensbestemmelse.

Ny metode etablert fra 1. februar 2015

På denne bakgrunn velger vi nå å etablere metoden og rapportere både klamydia- og gonoré-resultatet på alle genital- og urinprøver som analyseres, uavhengig av
hvilke av de to agens som er rekvirert. Denne ordningen vil gjelde fra 1. februar 2015.

Vi vil imidlertid minne om at falske positive resultater kan forekomme, og ved positiv gonoré-analyse skal det alltid sendes snarlige kontrollprøver både til dyrkning med
resistensbestemmelse og til ny molekylær analyse. Ved klinisk mistanke om gonoré sendes prøvematerialet til dyrkning.

Når det gjelder de to andre agens, Mycoplasma genitalium og Ureplasma urealyticum, som begge kan forårsake genitale infeksjoner, analyseres disse som før og kun på indikasjon.

Prøvetaking:

  • Chlamydia trachomatis+Neisseria gonorrhoea (gonokokker) og  Mycoplasma genitalium+Ureaplasma urealyticum kan bestilles på en og samme prøve.
  • Det kan benyttes urin førstestråle eller sekret fra genitalia overført til transportmedium.
  • Det som inntil nå er kalt "Chlamydia transportmedium (Gen-Probe)" vil heretter hete "Aptima transportmedium for SOS". 
  • Velg overnevnte transportmedium enten for urin førstestråle (må overføres innen 24 timer) eller penselprøver (unisex pensel, se anvisning på pakken for korrekt prøvetaking).
  • For oppfølging av  positiv gonorè-test må det snarest tas  kontrollprøver:  prøve til ny molekylær analyse på Aptima transportmedium og dyrkningsprøve på Amies transportmedium. Prøve til dyrkning sendes også ved klinisk mistanke om gonore.