Diagnostikk av tarmpatogene agens

Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Dyrkningsbasert diagnostikk av bakterier er tidkrevende. PCR/nukleinsyreamplifi kasjon planlegges nå innført fra 01.01.16 for påvisning av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter. Dette forutsetter at mikrobiologisk avdeling allerede fra 01.06.15 innfører et nytt transportmedium, Fecal Transwab.

​Hvilke undersøkelser vil rutinemessig utføres når det rekvireres tarmpatogene bakterier?

Fra en Fecal Transwab vil det ved opplysninger om diaré undersøkes for Campylobacter, Salmonella, Yersinia og Shigella. Når kliniske opplysninger tilsier dette, eller ved ønske, vil prøven også undersøkes for tarmpatogene E. coli (f. eks. EHEC, EPEC), Vibrio cholerae, bakterielle gastroenteritter assosiert med sjømat (Plesiomonas og Aeromonas).

Virus må rekvireres spesielt og utføres også fra Fecal Transwab for Noro- og Sapovirus. Men for påvisning av Rota- og Adenovirus må vi som tidligere ha fæcesprøve i avføringsglass uten tilsetning.

Prøvetaking på Fecal Transwab

Fecal Transwab er et transportmedium som konserverer fæcesprøven bedre og gir holdbarhet på syv dager. Prøven kan tas på to måter: Enten direkte fra pasient ved å føre vedlagte pensel én til to cm opp i endetarmen, men det må da være synlig, helst rikelig, fæces/slim/materiale på penselen, eller bruke pinnen på en avlagt avføringsprøve hvor slimklatter eller blodige porsjoner fortrinnsvis velges.

Når prøvepinnen er i transportrøret skal den brytes av i knekkpunktet og korken må skrus godt igjen. NB: Kontaminasjon kan være et problem for den sensitive PCR-metoden. Avføringsprøven skal ikke fiskes opp fra et toalett, men fra et rent bekken eller liknende.

Tidligere har rekvirenter sendt fæces i et avføringsglass uten tilsetning. Dette avføringsglasset er nå fortsatt nødvendig ved ønske om påvisning av Rota- og Adenovirus, Clostridium difficile toxin og der det er indikasjon for direkte mikroskopi av tarmparasitter inklusive Giardia lamblia og Cryptosporidium.

Oppsummert

Det er nå to transportmedier og mange tarmpatogene agens å holde orden på. For å sikre optimal diagnostikk:

1. Dersom ønske om Rota- og Adenovirus, Clostridium difficile toxin eller mikroskopi av parasitter: Send både avføringsglass uten tilsetning og Fecal Transwab.

2. Barn <5 år: Send både avføringsglass uten tilsetning og Fecal Transwab da det rutinemessig alltid vil undersøkes for Rota- og Adenovirus.

3. Skriv gode kliniske opplysninger (Stikkord : Varighet? Blod? Vanntynn? HUS - Hemolytisk uremisk syndrom? Reiseanamnese? Mistenkt matforgiftning? Sjømat? Forurenset drikkevann? Utbruddsoppklaring? Immunsvekket?) Da kan mangelfull eller feilaktig rekvirering lettere rettes opp hos oss.

Etter planen vil den nye PCR-metoden være i ordinær drift senest 01.01.16. Svartiden for tarmpatogene mikrober vil da kunne forkortes med opptil 2-3 dager.

Informasjon ved Heidi C. Villmones, lege ved mikrobiologisk avdeling