HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Diagnostikk av tuberkulose – IGRA-test

Mikrobiologisk avdeling har fra september i år etablert analysen TB-IGRA QuantiFeron (IGRA – interferon gamma release assay).

​Testen påviser cellulær immunitet mot Mycobacterium tuberculosis-komplekset. Bruk av IGRA-test omtales i tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet. IGRA brukes som hovedregel kun til å avklare om pasienten har latent tuberkuløs infeksjon, ikke til diagnose av aktiv tuberkuløs sykdom. Målgruppen for denne testen er personer som har risiko for latent eller aktiv tuberkulose, så som personer fra høyendemiske strøk, personer som har vært smitteeksponert, samt immunsvekkede pasienter.

Prøvetakingsutstyret består av tre spesialrør som skal oppbevares i romtemperatur, og som også skal stå i romtemperatur etter tapping. Det er meget vesentlig at rørene sendes til laboratoriet umiddelbart for videre bearbeiding. Tuberkulosekontaktene i hver kommune er kjent med denne prosedyren. Aktuelle pasienter kan få med seg mikrobiologisk rekvisisjon påført kliniske opplysninger og prøvene kan tas ved SiVs prøvetakingsstasjoner i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. For å sikre optimal prøvehåndtering anbefales at denne praksis kontinueres. Svar på prøvene kan forventes innen få dager (5-7). Hvert prøvesvar ledsages av en forklarende kommentar.

Nils Grude, avdelingsoverlege, mikrobiologisk avdeling
nils.grude@siv.no