HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Diagnostisk pakkeforløp - hva er det?

Diagnostisk pakkeforløp tar sikte på å fange opp det de andre pakkeforløpene ikke inkluderer. Dette er tilstander der symptomer/funn gir mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom det haster å avklare, og sykdomsbildet ikke tilsier entydig organspesifikk utredning.

​Som oftest foreligger følgende primært nyoppståtte symptomer og funn:

 • Allmenn sykdomsfølelse
 • Uttalt tretthet
 • Større utilsiktet vekttap
 • Feber uten kjent årsak
 • Uforklarlig lav hemoglobinverdi
 • Diffuse skjelettsmerter
 • En eller flere alarmerende laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares
 • Markant økning i antall kontakter med helsevesenet hos en pasient med lavt forbruk av helsetjenester tidligere
 • Markant økning i medisinforbruk, for eksempel antibiotika eller analgetika, hos en pasient med tidligere lavt medisinforbruk

Innledende diagnostikk – undersøkelser før henvisning

 • Anamnese og grundig klinisk undersøkelse som omfatter undersøkelse av hjerte, lunger, abdomen, samt inspeksjon av hud, palpasjon av lymfeknuter, bryster eller testikler, gynekologisk undersøkelse og rektal eksplorasjon
 • Blodprøver: Hb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, kreatinin (eGFR), calcium (total), albumin, glukose, HbA1c, bilirubin, ALAT, ALP, pancreasspesifikk amylase, LD. Hos menn > 50 år også PSA. Ytterligere blodprøver ut fra konkret mistanke
 • Temperatur, vekt
 • Urinprøve, stiks for glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod
 • Feces for blod. Ved positiv prøve vurderes henvisning
  direkte til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Merknad: Mange vil stusse over at SR og elektroforese ikke er med i basisutredningen i anbefalingen fra Helsedirektoratet. De fleste fastleger vil nok inkludere også disse prøvene, men merk at høy SR i seg selv ikke er nok til å henvise til dette pakkeforløpet.

Henvisning til pakkeforløp

Pasienter hvor årsaken til symptomene fortsatt er uavklart etter primær utredning, henvises til SiV hvor infeksjonsmedisinsk seksjon er ansvarlig for utredningen. Ta gjerne kontakt med infeksjonsmedisinsk lege før henvisning (tlf. 33 34 10 88).

Innled henvisningen med «Diagnostisk pakkeforløp – mistanke om alvorlig sykdom».

Pasienten må underrettes om at han/hun er henvist til utredning for å utelukke/påvise kreft/alvorlig sykdom.

Se også informasjon på https://www.siv.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-kreft

Tore Stenstad, seksjonsoverlege ved infeksjonsseksjonen,
tore.stenstad@siv.no
Carl Morten Levy, praksiskoordinator,
carl.morten.levy@siv.no