HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Diagnostisk pakkeforløp til lungeseksjon

Ansvaret for det diagnostiske pakkeforløpet ble fra 1. januar 2016 flyttet fra infeksjonsseksjon til lungeseksjon.

 

  • ​​Elektroniske henvisninger sendes som tidligere til “Indremedisin”
  • Henvisninger per post sendes til “Poliklinikk lungesykdommer”

Merkes “Diagnostisk pakkeforløp” og hastegrad “Pakkeforløp kreft”.