HELSENORGE
Praksisnytt

Diagnostisk sløyfe

Diagnostisk sløyfe er vedtatt gjennomført. Diagnostisk sløyfe beskriver mulighet for en vurdering av aktuelle pasienter i Akuttsenteret ved SiV før innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet.

Illustrasjonsbilde fra akuttmottaket
Illustrasjonsbilde. Foro: Morten Rakke

Prosedyren gir en konkret beskrivelse av hvordan kontakt mellom fastlege/legevakt og sykehuslege skal foregå, med liste over aktuelle kontakttelefoner m.m. Prosedyren ble iverksatt 2. juni 2017.

Se prosedyren -Bruk av "Diagnostisk sløyfe" i VestfoldSe rapport - faglig forum for KAD i Vestfold - diagnostisk sløyfe

Samhandling om den akuttmedisinske kjeden i Vestfold

"Samhandling om den akuttmedisinske kjeden i Vestfold" er i gang. Målet med prosjektet er:

  • sikre en god, trygg og sammenhengene akuttmedisinsk kjede
  • sikre rask hjelp og behandling på riktig nivå kombinert med å unngå unødvendige innleggelser.

Representanter fra aktørene som er med i prosjektet skal i første fase gjøre en kartlegging av nåsituasjonen.