Praksisnytt

Dialogmelding legekontor – helseforetak

Snart innføres elektronisk dialogmelding mellom allmennleger og sykehusleger i Vestfold. Dette er innført i Helse-Vest og Vestre Viken, med positiv respons.

to leger foran PC

​På samhandlingsmøtet onsdag 6. november kan du få mer informasjon om dialogmeldinger mellom fastlege og sykehuslege og hva det innebærer:

  • Prosjektleder Nina Håkonsen Liljebæck gir informasjon om praktisk innføring og bruk av dialogmeldinger mellom fastlegen og sykehusleger.
  • Fastlege Terje Sandvik fra Kongsberg forteller om bruk av dialogmeldinger og erfaringer fra da dialogmeldinger ble innført i Vestre Viken.

Se mer informasjon om samhandlingsmøte 6. november 2019