HELSENORGE
Praksisnytt

Dialogmelding - patologisk avdeling og sentrallaboratoriet

Det er fra og med 20.09.21 åpnet for dialogmeldinger til og fra patologisk avdeling og sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. 
helsepersonell
  • ​For spørsmål til patologisk avdeling brukes adressen 
    • «Patologi – Dialogmelding».
  • For Sentrallaboratoriet finnes det to mulige adresser
    • «Medisinsk biokjemi – dialogmeldinger» og 
    • «Transfusjonsmedisin og immunologi – dialogmeldinger». 

Dialogmeldinger til og fra patologen og sentrallaboratoriet følger samme retningslinjer som andre dialogmeldinger mellom fastleger og Sykehuset i Vestfold.

Retningslinjer og informasjon om dialogmeldinger finnes på denne siden: Dialogmelding legekontor – helseforetak - Sykehuset i Vestfold

Spørsmål?

Ved spørsmål vedrørende dette kan det tas opp med praksiskonsulent Bror Olav Håvardsrud (bror.olav.havardsrud@siv.no) eller meldingsansvarlig Amund Ose-Johansen (meldingsansvarlig@siv.no​).