HELSENORGE
Praksisnytt

Dialogmeldinger og forsinkede undersøkelser

Ved SiV har mange avdelinger problemer med «etterslep» på planlagte kontroller, inkludert hjerteseksjon. De mottar mange dialogmeldinger med purring på forsinkede undersøkelser, og bruker mye tid på å besvare disse.

Helsepersonell foran PC

​Det er viktig at fastleger sender dialogmelding hvis tilstanden er endret eller forverret, slik at planlagt undersøkelse kan prioriteres og fremskyndes. Purringer ved stabil og uendret tilstand er ikke hensiktsmessig, og bør unngås. 

Relaterte saker:

Digitalt samhandlingsmøte – Tema: Covid-19 og dialogmeldinger Se mer informasjon om dialogmeldinger mellom legekontor og helseforetak