HELSENORGE
Praksisnytt

DIPS interactor erstatter IHR

Mange legekontorer har allerede gått over til DIPS interactor, og utrullingen i Vestfold fortsetter. Dips Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst

Illustrasjonsbilde
Dips Interactor erstatter dagens IHR fra Evry og kan tilbys både legekontor og kommunehelsetjeneste (legevakt etc.) 

  • ​Dips interactor er i dag integrert med Infodoc plenario, WebMed, CGM Journal, System X, Pasientsky (Hove total). 
  • Interactor sky er under utvikling for web-baserte EPJ.

DIPS interactor brukerveiledning

Det er utformet en "hurtigguide" for Dips Interactor som er en enkel brukerveiledning med de viktigste funksjonene:


Personlig opplæring og oppfølging tilbys for den enkelte lege eller det enkelte legekontoret. Ta eventuelt kontakt med laboratorierådgiverne på SiV.

Kontaktinformasjon

Ved ønske om installasjon eller brukerstøtte/tilbakemeldinger kontaktes laboratorierådgiverne ved SiV, Hasena Avdic/Toril Holmøy Svendsen.