HELSENORGE
Praksisnytt

Doble epikriser når henviser arbeider på samme kontor som fastlege

Det hender regelmessig at pasienter blir henvist til sykehuset av
lege som arbeider på samme legekontor som pasientens fastlege.

Helsepersonell som ser på skjerm

​Sykehuset sender ut epikrise både til henviser og til fastlege, og når henviser og fastlege arbeider på samme kontor kan det legge seg doble epikriser i journalsystemet. Noen velger da ikke å importere den ene epikrisen, og sykehuset mottar negativ applikasjonskvittering.

Fram til nå har sykehuset sendt ut ny epikrise elektronisk, eller på papir. Det skaper nok heller frustrasjon og ekstraarbeid for legekontoret, og sykehuset endrer derfor rutinen. Vi vil fortsatt sende epikrise både til henviser og fastlege, men vi sender ikke ut ny epikrise når vi har mottatt positiv applikasjonskvittering fra en av
legene på legekontoret.

Det enkelte legekontor må avklare interne rutiner for å sikre at involverte leger får informasjonen, dersom man velger å slette innkomne epikriser.