HELSENORGE
Praksisnytt

Drop-in tilbud ved radiologisk avdeling i Larvik

Radiologisk avdeling i Larvik har et drop-in-tilbud for pasienter med henvisning til røntgen thorax og
røntgen ekstremiteter. Drop-in tilbud i Larvik er mandag til fredag kl 08.00 – 15.30.

Røntgen

Drop-in betyr at pasienten, så sant vedkommende har henvisning, kan få undersøkelsen utført uten å ha avtalt time på forhånd. 

Radiologisk avdeling opplever at det i noen grad henvises til undersøkelser som ikke omfattes av tilbudetvi gjør derfor oppmerksom på at tilbudet kun gjelder: Røntgen thorax Røntgen ekstremiteter

Erfaringen viser at det henvises til en del ryggundersøkelser som krever pasientforberedelser (pasienten skal gjennomføre tømningsregime). Dette kan vi altså ikke tas som drop in. Det henvises også til undersøkelse av cervikal columna etter traume. Ved traume skal cervical columna undersøkes vha C. Dette har vi har tilbud om i Tønsberg og omfattes ikke av drop in tilbudet. 

Dersom pasienten skal få utført tre eller flere undersøkelser oppfordrer vi til at det bestilles time. Det samme er tilfellet dersom pasientens tilstand tilsier at vi bør bruke ekstra god tid på undersøkelsen. 

Spørsmål om drop-in?  Ring oss på tlf: 33 16 45 60