HELSENORGE
Praksisnytt

Elektronisk henvisning - terapeutisk tapping

Henvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold har til nå bare vært mulig å sende på papir, og vi har bedt fastleger bruke et eget skjema. Fra mars 2018 skal slike henvisninger sendes elektronisk som andre henvisninger til sykehuset.

Blodtapping

​Henvisningen må inneholde diagnose som indikasjon for venesectio, og svar på relevante blodprøver som
hemoglobin, EVF, ferritin og transferrinmetning.

Henvisningen sendes til fagområde blodsykdommer, og skriv deretter inn at henvisningen gjelder terapeutisk tapping.

Se mer informasjon om blodtapping (årelating - venesectio) på www.siv.no/tapping
Pasienter med ukomplisert hemokromatose kan diagnostiseres og følges i primærhelsetjenesten. De bør henvises til hematolog hvis diagnosen er usikker eller det er mistanke om organskader. Behandlingen er terapeutisk tapping, som i Vestfold utføres ved blodbanken.

En del av pasientene kan også brukes som blodgivere. Hvis de ikke tilfredsstiller gjeldende krav til blodgivning
(f.eks. bruker medikamenter som vanligvis ikke er tillatt hos blodgivere), vil blodbanken be om ny henvisning ca. hvert tredje år som bekreftelse på at venesectio fortsatt er indisert. Øvrige pasienter som tappes pga.
hemokromatose trenger ikke ny henvisning regelmessig, men blodbanken vil be om ny henvisning hvis f.eks.
høy alder hos pasienten eller endringer i Hb/ferritin gjør at behandlingen bør revurderes.

Oppfølging av pasienter med polycytemia vera og porfyria cutanea tarda skjer vanligvis hos henholdsvis
hematolog og hudlege. For pasienter med sekundær polycytemi er behandling av grunnsykdommen viktigst
og typen grunnsykdom vil ofte bestemme om det er spesialist på sykehuset eller fastlegen som følger pasienten.

Indikasjon for tapping vil være avhengig av diagnose:

Indikasjon for blodtapping vil være avhengig av diagnose
DiagnoseIndikasjon for tapping/diagnosekriterierBehandlingsmål
Hemokromatose
 • Ferritin ≥ 800-1000 µg/L
 • Ferritin > 500 og samtidig symptomer (f.eks. tretthet, leddsmerter)
 • Ferritin < 160 µg/L for kvinner og
 • Ferritin< 200 µg/L for menn

Sekundær polycytemi

(f.eks. pga. hjertefeil, KOLS, søvnapnésyndrom, røyking, store høyder, nyresykdom, hepatocellulært karsinom, EPO-bruk, anabole eller androgene steroider

 • Hypoksisk lungesykdom dersom klinisk hyperviskositet eller EVF > 56 %. Kronisk O2-behandling kan være bedre.
 • Cyanotiske hjertefeil dersom kliniske polycytemisymptomer eller Hb > 20 g /dL eller EVF > 65 %
Behandling av grunnsykdom er viktigst.
Porfyria cutanea tarda (PCT)
 • Kliniske PCT symptomer (utbrudd med sår og blemmer på soleksponert hud) og samtidig porfyrinutskillelse i urin forenlig med diagnosen.
 • Økende porfyrinverdier i urin hos pas. med kjent PCT. En forutsetning for venesectio er samtidig forhøyet ferritin
 • Totalporfyriner i urin         < 30 nmol/mmol kreatinin  Kan oppnås ved å redusere jerndepotet til 20-50 µg/L (forutsatt Hb > 12,0 g/dL for menn og  > 11,0 g/dL for kvinner)
 KvinnerMenn 
Polycytemia vera (primær polycytemi)Hb > 16,0 g/dL
EVF > 48 %

Hb > 16,5 g /dL

EVF > 49 %

EVF < 45 %