HELSENORGE
Praksisnytt

Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHR

Elektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved
Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering
(IHR).

Røntgen

​Inntil nylig har disse tre avdelingene hatt en NHN-adresse som var mulig å bruke, men den er nå inaktivert.

Det er derfor viktig at alle legekontorer har IHR installert. De som ikke har det kan kontakte Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten:

brukerkontakt.lab@siv.no, telefonnummer: 909 63 669

De som har skybaserte journalprogrammer kan ikke koble seg opp mot IHR og må sende papirhenvisninger.

På IHR-henvisningene er det viktig å huske at vanlig mal for «den gode henvisning» ikke følger med, du må derfor sikre at relevant informasjon er med i fritekst.

For generell informasjon om IHR, se: www.siv.no/ihr

Manglende rutiner for overvåking av meldingsutveksling

Perioden med feilsendinger har avdekket at enkelte legekontorer har manglende rutiner for overvåking av meldingsutvekslingen. Vi minner derfor om at det i krav til elektronisk meldingsutveksling klart er definert at avsender har ansvar for å ha en prosedyre for å overvåke status på meldingen som er sendt. Overvåkingen må omfatte både transport av meldingen over nett (transportkvittering) og mottak av meldingen i fagapplikasjonen (applikasjonskvittering).